Všetko o nákupe

Kontakt pre zákazníkov:

info@pamlskovnik.sk

Informace pre nakupujúcí:

O pamlskovník sa starostlivo stará:

aripio s.r.o.

U Hostavického potoka 15
Praha 9
198 00

IČO: 06749992
DIČ: CZ06749992

Bankovní účet: 2201368353/8330 účet vedený u Fio banky. 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) obchodnej spoločnosti aripio s.r.o. , so sídlom U Hostavického potoka 15, Praha 9, 19800 , identifikačné číslo : 06749992 , ( ďalej len " predávajúci " ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.pamlskovnik.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ) .

II . PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v návrhu kúpnej zmluvy - objednávke .

III . OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

a ) Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v registračnom formulári ( meno a priezvisko objednávateľa , doručovacia adresa , krajina , telefónne číslo na ktorom je Kupujúci zastihnuteľný počas dňa , funkčná e - mailová adresa ) . Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy , kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru .

b ) Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky - množstvo tovaru , výška ceny , náklady na prepravu , vzdialenosti a podobne , žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom , napríklad písomne alebo telefonicky . Objednávka sa považuje za neplatnú , ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať odmietne .

d ) Obrázky produktov sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu . Rovnako tak hmotnosť produktu je približná . Jednotlivé kusy sa môžu líšiť vo váze + / - 1 - 2g . Objednaný tovar sa počíta buď na kusy , alebo na váhu . Pri každom produkte je tak uvedené . Celková váha balíka tak nemusí presne zodpovedať uvedenému číslu v objednávke a je tak LEN ORIENTAČNÉ

e ) Ceny uvedené na webových stránkach www.pamlskovnik.sk sú platné v okamihu objednania a sú bez dopravy . Tá je pripočítaná v závere objednávky podľa vybraného spôsobu dopravy . Štandardne odosielame zásielky do max 5kg . Zásielky nad 5kg sú riešené individuálne .

V prípade , keď kupujúci vykoná úhradu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru , predávajúci bezodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom .

f ) Kupujúci potvrdením záväznej objednávky - Kliknutím na tlačidlo " Záväzne objednať " potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené Predávajúcim . Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami , ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné .

g ) Kupujúci po objednaní obdrží potvrdzovací email , ktorého doručením dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy .

h ) Predávajúci sa zaväzuje doručiť objednaný tovar objednávajúcemu . V prípade , že nie je objednaný tovar k dispozícii , predávajúci kontaktuje objednávateľa emailom alebo telefonicky a ponúkne mu alternatívne tovar , alebo odoslanie objednávky bez chýbajúceho tovaru .

V. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej včasné vybavenie . V prípade , že tovar je na sklade , tak ho predávajúci vyexpeduje do 3 pracovných dní od prijatia objednávky . V prípade , že objednaný tovar nie je , oznámi toto neodkladne Predávajúci Kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania tohto výrobku a alebo mu ponúkne výrobok iný , porovnateľný s pôvodným . V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie Kupujúceho .

VI . PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba je realizovaná platbou vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho 2201368353 / 8330 účet vedený u Fio banky. 

Platba vopred prevodom na bankový účet je realizovaná na základe potvrdzujúceho e - mailu o prijatí objednávky a variabilného symbolu , ktorý je zaslaný Kupujúcemu na jeho e - mailovú adresu . V prípade platby prevodom je tovar odoslaný až po pripísaní uhradenej čiastky na bankový účet Prodávajcího . Úhrada je na bankový účet pripísaná do 1-2 pracovných dní, záleží na banke , z ktorej je hradená platba .

  • Prevodom na účet - Zdarma
  • Na dobierku - 2 EUR

VII . DOPRAVNÉ PODMIENKY

Doprava je zabezpečovaná prostredníctvom prepravnej spolocnosti V deň odoslania je zákazník informovaný emailom . Za prípadné zdržanie spôsobené dopravcom nezodpovedáme . Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať , skontrolovať neporušenosť obalov , počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi , riadne zaprotokolvat a informovať predajcu . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme nepreberať .

Cena dopravy je uvedená nižšie . V prípade zásielky presahujúcej 60 EUR  je pri platbe prevodom doprava po SR zdarma .

  • Prepravna spolocnost - 5 , - EUR
  • Osobný odber v sieťach Uloženka(Bratislava) - 2 , - EUR

VIII . ZÁRUKA , REKLAMÁCIE , TRVANLIVOSŤ

Minimálna trvanlivosť na všetok tovar je 6 mesiacov pri uchovávaní v chlade do 20 ˚ C , suchu do 40 % vlhkosti a tme . Takto uskladnené produkty vydrží aj šesť mesiacov .

Reklamáciu je možné uplatniť v prípade , že sú produkty napadnutý plesňou , hnilobou alebo škodcami . Reklamácia bude po nahlásenie telefónom alebo emailom vyriešená pre maximálnu spokojnosť zákazníka . Reklamovaný tovar je nutné predložiť alebo zaslať späť na adresu dodávateľa pre posúdenie závadnosti .

Tovar nie je možné vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu s odkazom na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb . , Občianskeho zákonníka . Reklamáciu nie je možné uplatniť na tovar, ktorý bol zjavne nevhodne skladované .

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa uplatnenia . Po tejto lehote má zákazník automaticky právo na nové balenie do ceny reklamovaného tovaru alebo na vrátenie peňazí . U nového balenia beží nová doba trvanlivosti .

Reklamácia sa riadi zákonom č. 89/2012 Sb . , Občianskym zákonníkom a zákonom č 634 / 1992 Z. z . , O ochrane spotrebiteľa .

IX . Zrušenie objednávky dodávateľom

Zrušenie objednávky dodávateľom je možné len v týchto výnimočných prípadoch :

  • tovar nie je na sklade ( ani nie je možné ho zabezpečiť alternatívne )
  • neprebehla platba za tovar
  • objednávka je falošná

O zrušení objednávky je zákazník informovaný .

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci , sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .

X. Ochrana osobných údajov

Provozovatel sa zaväzuje , že všetky osobné údaje zákazníkov sú chránené pred akýmkoľvek zneužitím . Získané dáta neposkytuje tretím osobám a používa ich iba v rámci ponuky služieb nášho internetového obchodu . Obchodné oznámenia posielame registrovaným klientom , z odberu noviniek sa môžete odhlásiť odkliknutím linku " nechcem novinky " v pätičke e - mailu , prípadne zaslaním emailu s textom " Nechcem novinky " na emailovú adresu info@pamlskovnik.sk .

XI . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení , ktoré je uvedené na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky . Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu , že akceptuje všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako že aj v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetovej stránke predajcu vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov .

Odoslanú objednávkou - kúpnou zmluvou - je Kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný . Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262 , odseku 1 , Obchodného zákonníka dohodli , že nie je podmienkami výslovne stanovené inak , riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom , najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcim .

XII . PODMIENKY ZLIAV A ZĽAVOVÝCH AKCIÍ

V prípade zľavové akcie sa zľava vzťahuje vždy len na tovar , nikdy nie na poštovné , ak nie je uvedené inak ( Akcia " doprava zadarmo " ) . Zľavové akcie sú časovo obmedzené ao ich priebehu sú zákazníci informovaní prostredníctvom webových stránok / newsletterov / facebooku / časopisov apod Zľava je odpočítaná až po dokončení objednávky na konečnej faktúre , v prípade platby prevodom preto bude zaslaná faktúra s konečnou cenou za tovar a dopravu .

V Praze dne 31.1.2018